Tillbaka

NISSAN IDS CONCEPT: NISSANS VISION FÖR MORGONDAGENS ELDRIVNA OCH SJÄLVKÖRANDE BILAR

Yokohama, Japan (2015-10-28) – Vid den internationella bilsalongen Tokyo Motor Show 2015, visade Nissan Motor Company upp en konceptbil som är ett uttryck för Nissans vision om hur utsläppsfria elbilar och självkörande fordon kommer att se ut i framtiden. Denna skapelse kallar man Nissan IDS Concept.

Vid presentationen av bilen, sa Carlos Ghosn, styrelseordf. och VD för Nissan, bl.a.: "Nissans kommande teknologier kommer att innebära en revolution för förhållandet mellan föraren och bilen liksom för morgondagens mobilitet som sådan."

 

I linje med sin ledande ställning inom utveckling och spridande av elbilstekniken, står Nissan åter främst på det fordonstekniska området. Genom att integrera avancerad fordonsstyrnings- och säkerhetsteknik med det allra senaste inom artificiell intelligens (AI), lägger Nissan sig i täten när det gäller att utveckla praktisk, vardagsnära teknik för självkörande bilar.

 

I augusti 2013, berättade Ghosn att Nissan planerar att ha utrustat flera modeller med innovativ teknik för självkörande bilar 2020.  De framsteg som gjorts, visar att man är på god väg att nå detta mål.

 

Nissan Intelligent Driving är Nissans koncept för tekniken bakom självkörande bilar och avspeglar hur företaget menar att nästa generations bilar ska vara beskaffade. "Nissan Intelligent Driving förbättrar förarens förmåga att se, tänka och reagera. Det kan kompensera för den mänskliga faktorn, som faktiskt ligger bakom mer än 90% av alla bilolyckor. Resultatet är att den tid man tillbringar bakom ratten blir säkrare, renare, effektivare och också roligare" , fortsatte Ghosn.

 

Nissan IDS 

En del har jämfört framtidens självkörande bilar med en värld av transportband som bara transporterar människor från A till B. Nissan IDS Concept utlovar dock en mycket annorlunda framtidsvision.   Även om föraren väljer läget Piloted Driving och låter bilen köra själv, imiterar bilens prestanda (både vid acceleration och inbromsning) förarens egen körstil och tar hänsyn till personliga önskemål.

 

I läget Manual Drive är det föraren som har kontrollen. Acceleration och kurvtagning är renodlad och upplivande. Men bakom kulisserna fortsätter Nissan IDS Concept att ge föraren assistans. Sensorerna fortsätter att övervaka förhållandena och assistansen finns tillgänglig även när det är föraren som kör. Om någon fara skulle dyka upp, hjälper Nissan IDS Concept föraren att undvika denna.

 

Förutom att kunna lära sig olika saker, kommunicerar Nissan IDS Concepts AI dessutom som en uppmärksam hjälpreda. Från information om trafikförhållandena, vad föraren har på sitt schema hela vägen till personliga intressen – Nissan IDS Concepts AI har vad som krävs för att åstadkomma en körupplevelse som är både komfortabel, trivsam och säker.

 

Design –  "Together, we ride" 

"En viktig aspekt bakom Nissan IDS Concept, är kommunikationen. För att självkörande bilar en dag ska bli verklighet, måste vi som samhälle inte bara tänka på kommunikationen mellan föraren och bilen, utan också mellan bilar och människor. Nissan IDS Concepts design avspeglar Nissans vision om självkörande bilar som den kommer till uttryck i meningen "Together, we ride", förklarar designchefen Mitsunori Morita.

 

Dubbla interiörer erbjuder föraren två sätt att njuta av upplevelsen 

"Together, we ride" framgår också tydligt av bilens design invändigt. "The Nissan IDS Concept har olika interiörer beroende på om föraren väljer läget Piloted Drive eller Manual Drive. Det här var något vi ansåg vara absolut nödvändigt för att uttrycka hur vi ser på självkörande bilar", fortsätter Morita.

 

Bilen är en halvkombi, men Nissan IDS Concepts långa hjulbas gör att fyra vuxna kan sitta mycket bekvämt. Kupén blir dock ännu rymligare när föraren låter bilen köra. I läget Piloted Driving skjuts nämligen ratten in till instrumentpanelens mitt och en stor, platt display dyker fram.  Olika körkommandon sköts via AI, röststyrning och med gester som föraren kan göra. Interiören, som är tillverkad i naturmaterial som t.ex. nätmönstrat läder, badar i ett mjukt ljus. Alla de fyra sätena roteras något inåt, och underlättar på så sätt konversationen i kupén. Det är som att sitta och koppla av i vardagsrummet därhemma.

 

Om föraren istället väljer läget Manual Drive, anpassar sig den rymliga interiören till att det nu är föraren som kör. Alla sätena är vända framåt. Ratten (vars design hämtat influenser från tömmar), instrumenten och en HUD (Head Up Display) som visar färdvägen och annan information, dyker nu fram. Interiörbelysningens färg växlar till blått, som förbättrar koncentrationsförmågan. Nissan har använt sig av ihåliga A-stolpar, vilket innebär färre döda vinklar och på så sätt ger föraren betydligt bättre sikt samtidigt som man får en öppnare rymdkänsla.

 

"Det handlar om att ge föraren fler valmöjligheter och bättre kontroll – i alla lägen.  Och fokus för vår teknikutveckling kommer fortsatt att ligga på föraren", förklarade Ghosn i sitt anförande på bilsalongen.

 

Via en knapp kallad "PD Commander", som sitter placerad mellan framsätena, är det enkelt att gå över till läget Manual Drive. Den här knappen är det enda reglage föraren rent fysiskt kan använda sig av i läget Piloted Drive: när föraren vill ta över körningen själv, krävs alltså en handgriplig åtgärd. 

Designen utvändigt – kommunikation som skapar tillit och harmoni

För att självkörande bilar ska bli allmänt accepterade, krävs det att människor har fullt förtroende för denna teknik. Med sina innovativa kommunikationsmöjligheter, ger Nissan IDS Concept en känsla av trygghet och harmoni även för de som befinner sig utanför bilen. Med hjälp av olika belysningar och displayer på utsidan, signalerar bilen för fotgängare och andra trafikanter hur den tolkat sin omgivning och vad den tänker göra.  Bilens silverfärgade linje på sidorna är t.ex. en LED-list som Nissan kallar "Intention Indicator". Om det finns fotgängare eller cyklister i bilens närhet, lyser listen i rött vilket visar att bilen har uppmärksammat dem. En annan elektronisk display, som är vänd utåt och sitter placerad på instrumentpanelen, kan visa fotgängarna olika meddelanden, t.ex. "Du först". Detta naturliga och harmoniska kommunikationssystem visar på nya möjligheter för framtidens bilar.

 

Sofistikerad aerodynamik för längre räckvidd

Designchefen Mitsunori Morita förklarar: "När Nissan Intelligent Driving-teknik kommer att finnas tillgänglig i serietillverkade bilar, kommer eldrivna bilar att kunna köra ännu längre på en enda laddning. För detta krävs naturligtvis ytterligare utveckling av högspänningsbatterier, men en annan faktor som också är mycket viktig, är bilens aerodynamik. Vid designen av bilen införlivade vi den mest sofistikerade aerodynamiska tekniken i Nissan IDS Concept."

 

Kolfiberkarossens höjd begränsades till 1.380 mm, vilket på ett betydande sätt minskar luftmotståndskoefficienten (Cw). Genom att hjulen sitter placerade långt ut mot bilens hörnor, maximeras det invändiga utrymmet och kupéns utformning. För prestanda och sportighet på hög nivå har Nissan valt fälgar med stor diameter. Samtidigt har smala 175-däck använts för att minimera luft- och rullmotståndet. Fälgarna har en lagrad struktur som påminner om tunna fenor och ger upphov till mindre strömningsvirvlar på fälgytorna. Denna design bidrar till ett jämnt luftflöde.

 

Istappsmönstret på Nissan IDS Concepts grill har en ren och jämn design som är perfekt för elbilar. Det ser ut som isblock staplade på varandra och får mönstret att verka genomskinligt. Bilens blåaktiga Satin Silver-lack förstärker intrycket av en bekväm och säker kupé.

 

Avancerad elbilsteknik för långa körsträckor

Vid den årliga bolagsstämman i juni, sa Hideyuki Sakamoto, Executive Vice President för Nissan: "Vår nollutsläppsstrategi fokuserar på elbilar. Vi arbetar med att vidareutveckla eldriftsteknik, som t.ex. motorer, batterier och växelriktare, som kommer att göra det möjligt för oss att massproducera och marknadsföra elbilar som är minst lika praktiska som konventionella bensindrivna bilar." 

I Nissan IDS Concept används ett högkapacitetsbatteri på 60 kWh, och tack vare den enastående aerodynamiken, den låga vikt som kolfiberkarossen ger och att bilen ligger så pass lågt på vägen, är den konstruerad för behovet att även kunna köras långa sträckor. Annan teknik vi hittar i Nissan IDS Concept är t.ex. Piloted Park som kan styras via en smartphone eller surfplatta, liksom sladdlös laddning. Med hjälp av dessa system kan föraren låta bilen själv ta hand om parkering och laddning.

Nissans mål – inga dödsfall i trafiken, inga utsläpp

För att vårt bilbaserade samhälle ska kunna bli hållbart, måste vi arbeta på att lösa komplexa frågor, som hållbar energiförsörjning, klimatförändringar, luftföroreningar och trafiksäkerhet. För vårt arbete med att bidra till ett hållbart bilbaserat samhälle har vi satt upp ambitiösa mål: noll trafikdödade och noll utsläpp. 

Mer än 90% av alla trafikolyckor orsakas av den mänskliga faktorn. Nissan IDS Concepts omfattande sensor- och AI-system har till syfte att ge bättre säkerhet än när en människa sitter bakom ratten. Denna teknologi tar oss ett steg närmare målsättningen att helt eliminera svåra trafikolyckor. 

Elbilar producerar inga CO2-utsläpp, och deras batterier kan lagra energi från förnybara källor och omvandla den till elektricitet för bostäder och byggnader. Allteftersom antalet elbilar ökar, kommer hela samhällen att kunna utnyttja sin energi som del av en hållbar energiplan. Då, när elbilar kommer att spela en avgörande roll i energiförsörjningen, har vi tagit ett stort kliv närmare ett utsläppsfritt samhälle. 

Nissan tror att Nissan IDS Concept kommer att utvecklas till en ledande innovation för nästa generations mobilitet och för vår strävan att helt eliminera utsläpp och svåra olyckor i trafiken. 

Med Nissans mest avancerade säkerhets-, kontrollsystems- och elbils-teknik – som med hjälp av AI alla har tagits till en helt ny nivå – är Nissan IDS Concept ett övertygande exempel för en lovande framtid.