Tillbaka

NISSAN INGÅR SAMARBETE MED ELBOLAGET ENEL FÖR ATT GÖRA ELBILAR TILL MOBILA ENERGIKÄLLOR

  • Nu pågår de första testerna med elnätsintegrerade elbilar  
  • ”Vehicle-to-Grid”-tekniken (V2G) kommer att revolutionera cv energihushållningssystemen, är kostnadsbesparande och stabiliserar elnätet 
  • Konsumenter och företag kan spara pengar  

Nissan, företaget bakom världens mest sålda elbil – Nissan LEAF – offentliggjorde idag att man inlett ett banbrytande samarbete med elbolaget Enel som kommer att revolutionera det sätt på vilket konsumenter och företag kan hantera sin energianvändning. Tester pågår redan för att undersöka hur elnätsintegrerade bilar aktivt kan bidra till energimarknaden och göra det möjligt för elbilsägare att tjäna pengar. Testerna är de första i sitt slag någonsin.

 

Vehicle-to-Grid-tekniken (V2G) gör det möjligt att koppla stillastående elbilar till det nationella elnätet. Det här ger både enskilda elbilskunder och företag som har många elbilar i sin vagnpark möjlighet att använda dem som energi-nav. Med detta system kan LEAF-ägarna ladda sina bilar på tider då efterfrågan på el är låg, och elpriset lägre, och sedan använda den energi som finns lagrad i bilen i sitt hushåll under perioder då elpriset är högre. Dessutom har man möjlighet att mata tillbaka energi i elnätet och på så sätt ge hushållet extrainkomster.

 

Paul Willcox, styrelseordf. för Nissan Europe: ”Nissan är världsledande på området elbilar. Vi har sysslat med elbilar längre än någon annan, vi har sålt fler elbilar än någon annan och vi har planer för framtiden som är mer trovärdiga än någon annans. 

Vårt banbrytande samarbete med Enel är ett perfekt exempel på dessa planer och gör elbilen till så mycket mer än bara ett fordon, det kommer också vara möjligt att använda den för strömförsörjning hemma eller på jobbet. Det här innebär i slutänden att elbilar nu kan bli en fullt integrerad del av våra nationella elnät, runt om i hela Europa.”

Willcox tillägger: För hållbara transporter kommer det att krävas bättre koppling mellan fordon, elnät, förnybara energikällor och olika byggnader. Det är just detta som ger dagens offentliggörande sådan tyngd – det utgör det första steget mot ett helintegrerat ekosystem för fordonsenergi.”

Ernesto Ciorra, Chief Innovation Officer på Enel, säger i en kommentar: ”Genom att utveckla och introducera en V2G-laddningsinfrastruktur på den globala marknaden, intar Enel en tätposition inom kraftindustrin. Vi ser integreringen av elbilar som en hörnsten i framtida elförsörjningssystem, eftersom elbilen nu blir så mycket mer än bara ett transportmedel. Tekniska innovationer som Vehicle-to-Grid har potentialen att kunna omdana energisystemen, och vi är mycket glada att tillsammans med Nissan nu få föra denna vision vidare. Med ökad belastning på elnätet och ett alltför stort beroende av fossila bränslen, ger en implementering av ”Vehicle-to-Grid”-tekniken elbilsägarna möjlighet att lagra och mata tillbaka i elnätet. Vi lever i en fantastisk tid för eldriven mobilitet.

Detta samarbete gör att vi nu kan koppla samman de olika delarna: tillsammans har Enel och Nissan allt som krävs för att kunna erbjuda kunderna inte bara nya tjänster utan också nya sätt att använda sina bilar på – och få en ekonomisk avkastning av detta.  V2G är en av de innovationer som kan förbättra våra liv och göra vår planet till en bättre boplats, både för nuvarande och kommande generationer. Detta ligger väl i linje med Enels ”mantra” för våra innovationer: att försöka förbättra klimatförhållandena i den värld vi lever i.” 

Låt oss ta Frankrike som exempel, ett land där det i dag finns 38 miljoner bilar och där den årliga elproduktionskapaciteten uppgår till 130 GW. Om alla bilar som rullar på de franska vägarna i framtiden skulle vara elbilar/laddhybrider, skulle elnätsintegreringen innebära att de tillsammans utgjorde ett veritabelt ”kraftverk” med en kapacitet på 380 GW (alltså nästan 3 ggr så mycket som landets nuvarande totala elproduktionskapacitet). Detta är en omvälvande förändring av energisektorn, där Nissan föresatt sig att ge elbilsägarna fördelar som sträcker sig länge än till själva bilen.

Avtalet med ENEL Group innebär att de första elnätsintegrerade bilarna kommer att lokaliseras till länder där den nationella lagstiftningen gör det möjligt att skapa tillräckliga värden. De första testerna kommer att genomföras i Danmark. Näst i tur står Tyskland, Nederländerna och andra nordeuropeiska länder.

”Eftersom energi- och bilsektorn närmar sig varandra, och eftersom vi ser en allt mer elektrifierad framtid, har möjligheterna för förbättrad energihushållning aldrig tidigare varit så stora. Vehicle-to-Grid-tekniken tar oss ett steg närmare denna visions förverkligande och är ett tydligt tecken på Nissans engagemang för elbilarnas hela ekosystem – det sträcker sig mycket längre än till bara bilen” avslutar Willcox.

För mer information om Nissans produkter, tjänster och företagets engagemang för hållbar fri rörlighet, välkommen att besöka oss på www.nissan.eu/experience-nissan.html